Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hur många artefakter kan du äga?

Begränsningen för hur många artefakter du kan hämta har tagits bort och hjälten kan nu hämta artefakter utan några begränsingar.

Du kan ta hur många artefakter du vill. Du kan antingen hämta dom med din hjälte eller erövra byn som har artefakterna. 

Bara de 3 äldsta artefakterna är aktiva varav bara 1 kan vara unik eller ha kontoeffekt. Om där är 2 artefakter med kontoeffekt bland de 3 äldsta artefakterna, kommer den fjärde äldsta att bli aktiv (om den har lbyeffekt).


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej