Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Vad händer med mitt guld när en server är slut?

Alla spelare på en spelvärld som avslutats får en e-post och ett IGM som innehåller en länk. Med hjälp av denna länk kan resterande guld överföras till en annan spelvärld (server). Tänk på att guld  bara kan överföras mellan spelvärldar i samma land/domän, dvs mellan spelvärldar under samma toppdomän, t.ex. ".se", ". Com", ". Net", ". Br", ". Oss", ". Co.uk".


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej