Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Fire and Sand - Sammanslagning av trupper

Att slå samman trupper är en funktion som infördes i 2017 års specialversion, Fire and Sand. Den låter dig kombinera trupper från olika byar till en stor armé, men det kostar antingen råvaror eller Guld. Trupper som har slagits ihop behandlas därefter precis som om de hade tränats i deras nya hemby, inklusive uppgraderingar i smedjan.

Hur slår man samman trupper?

Du behöver göra följande:

  • Skicka trupperna du vill slå samman till byn som ska vara deras nya hemby.
  • Öppna därefter samlingsplatsen i målbyn.
  • Hitta trupperna du vill slå samman i översiktsfliken.
  • Klicka på länken "Slå samman i denna by", se skärmdumpen nedan.
  • På nästa skärm väljer du hur många trupper du vill slå samman. Detta kommer att påverka kostnaden.
  • Avsluta med att betala med råvaror (du kan använda NPC-handlaren om du behöver) eller Guld.
Begränsningar för sammanslagning av trupper
  • Det är endast möjligt att slå samman trupper som tillhör samma spelare.
  • Det är inte möjligt att slå samman nybyggare, administratörer, belägringsvapen(katapulter och murbräckor) eller hjälten (hjälten kan istället helt enkelt flyttas till en annan by).
  • Det finns inga begränsningar gällande forskningsnivån i akademin. Du kan slå samman trupptyper även om de inte har forskats fram i den nya hembyn.
Kostnad för att slå samman trupper

Kostnaden för sammanslagningen beror på armén som har slagits samman. Den motsvarar dubbla träningskostnaden för armén. Du kan använda Guld istället, vilket beräknas genom att dela råvarukostnaden med 40 000 och avrunda uppåt.

Exempel: Du vill slå samman 1 000 klubbmän. En enhet kostar 95 75 40 40 att träna. Det blir sammanlagt 250 råvaror. Den totala sammanslagningskostnaden blir 250 x 1 000 x 2 = 500 000 (190 000, 150 000, 80 000, 80 000). Betalar du i Guld istället kommer det att kosta 500 000 / 40 000 = 13 Guld.

Begränsning:

Användningen av guld för att slå samman trupper är begränsat till 50 guld per by per dag. Begränsningen för guldanvändning nollställs dagligen vid samma tid som de dagliga uppdragen.

Att slå samman trupper för råvaror fortsätter att vara obegränsat. 


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej