Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Olika sorters kartrutor

Övergiven dal

Här kan du  grunda nya byar med dina nybyggare.

By

En by har redan blivit grundad på den här rutan. Om du vill ta över den måste du  erövra den.

Oas

Du kan finna ockuperade och inte ockuperade oaser. Du kan annektera dem direkt från naturen eller stjäla dem från andra spelare.

Vildmark

Du kan inte göra något på ett vildmarksfält. Det är faktiskt bara snyggt.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej