Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hur använder man kartan?

Hur använder man kartan?

Tangentbords genvägar

Förflyttning

 • Flytta vänster: [A] eller [PIL VÄNSTER] eller [NUMLOCK 4]
 • Flytta höger: [D] eller [PIL HÖGER] eller [NUMLOCK 6]
 • Flytta uppåt: [W] eller [PIL UPP] eller [NUMLOCK 2]
 • Flytta nedåt: [S] eller [PIL NER] eller [NUMLOCK 8]
 • Flytta uppåt vänster: kombinera "Flytta vänster" och "Flytta uppåt" eller [NUMLOCK 7]
 • Flytta uppåt höger: kombinera "Flytta höger" och "Flytta uppåt" eller [NUMLOCK 9]
 • Flytta nedåt höger: kombinera "Flytta höger" och "Flytta nedåt" eller [NUMLOCK 3]
 • Flytta nedåt och åt vänster: kombinera "Flytta vänster" och "Flytta nedåt" eller [NUMLOCK 1]
 • Öka hastighet på förflyttning: håll ner [SHIFT] och håll intryckt medans du håller ner valfri förlyttningstangent
 • Sänka hastighet på förflyttning: håll ner [CTRL] och håll intryckt medans du håller ner valfri förflyttningtangent

Zoom

 • Zooma in: [+]
 • Zooma ut: [-]

Övrigt

 • välj minimap: [M]
 • välj konturlinje: [O] (<-- det är bokstaven, inte siffran )
 • välj rutsystem: [G]

Mus

Vänster klick: öppnar en popup med information om rutan. Till exempel på en by eller en oas. 

Höger klick: öppnar en innehållsmeny. Där finns väldigt viktiga val som:

 • skicka trupper (endast om det är en oas eller en by)
 • skicka handelsmän (endast om det är en by)
 • markera spelarens allians (endast om det är en oas eller en by som tillhör en spelare som är i en allians)
 • markera spelaren (endast om det är en oas eller en by som tillhör en spelare)
 • markera spelarens allians för din allians (endast om det är en oas eller en by som tillhör en spelare som är i en allians och endast om du själv är med i en alllians)
 • markera spelaren för din allians (endast om det är en oas eller en by som tillhör en spelare och endast om du är i samma allians)

Vänterklicka, håll och flytta runt: flytta runt kartan

Musens Skrollhjul: Zooma in och ut

Verktygsfältet

Det finns några knappar på verktygsfältet. Här följer deras beskrivningar, från högra knappen mot vänster:

 • Zooma in: Zoomar in på kartan.
 • Zooma ut: Zoomar ut på kartan.
 • Zoom lista: Går direkt till en specifik zoom nivå.
 • Visa Fullskärm: Starta fullskärmsläge (endast för plus-användare). Om du startar fullskärmsläge kommer den nuvarande fönsterstorleken för webbläsaren att användas. Att ändra fönsterstorleken efter att laddat kartan i fullskärmsläge kommer inte ha någon effekt på kartan. 
 • Visa spelarmarkeringar: Visar eller döljer dina markeringar på kartan (inte flaggorna)
 • Visa alliansmarkeringar: Visar eller döljeer din allians markeringar på kartan (inte flaggorna) (endast om du är i en allians).
 • Cropfinnare: Öppnar cropfinnare (endast tillgänglig om guldklubben är aktiverad).

Minikarta

På kartans övre högra sida finns minikartan. Där finns en liten pil; denna pil startar minikartan. Du kan flytta runt med din mus på minikartan och se de aktuella koordinaterna. Om du klickar på minikartan kommer kartan förflyttas till den aktuella positionen.

Konturlinje

Konturlinjen finns på höger nerkant av kartan. Där finns en liten pil; denna pil startar konturlinjen. Där kan du sätta, radera eller redigera flaggor och samtliga markeringar för allianser och spelare. (Notis: Där finns två tabbar. En för dig och en för din allians (om du är med i en). Allianstabben är helt identisk spelartabben. Det finns flera fält som heter: "allians", "spelare", och "flaggor".

 • Allians: visar alla alliansmarkeringar
 • Spelare: visar alla spelaremarkeringar
 • Flaggor: visar alla flaggor

I titeln på varje area finns ett litet + (i grönt). Om du klickar detta plus kan du lägga något i denna area (se också innehålls menyn -> mus -> högerklick).

Allians:

 • Om du klickar på namnet i ett inlägg på alliansarean, öppnar du alliansens sida.
 • Om du klickar på symbolen framför namnet kan du redigera inlägget.
 • Om du klickar på det lilla krysset efter namnet kommer inlägget raderas. 

Spelare:

 • Om du klickar på namnet i ett inlägg i spelarens area, öppnar du spelarens sida. 
 • Om du klickar på symbolen framför namnet kan du redigera inlägget. 
 • Om du klickar på det lilla krysset efter namnet kommer inlägget raderas. 

Flaggor:

 • Om du klickar på namnet i ett inlägg i flaggarean, placerar sig kartan till flaggans position.
 • Om du klickar på symbolen framför namnet kan du redigera inlägget.
 • Om du klickar på det lilla krysset efter namnet kommer inlägget raderas. 

Ange koordinater

Om du behöver gå direkt till en posittion på kartan, ange koordinaterna i textboxen nere till höger och tryck enter.

Kartan och URL

Kartans URL är http://xy.travian.se/karte.php (ersätt xy med servernamnet, t.ex. s1). Du kan ange olika parametrar i kartan. Alla parametrar kan kombineras. 

 • x: ställ in kartans start X-koordinat för centrering på kartan (endast tillsammans med parameter Y)
 • y: ställ in kartans start Y-koordinat för centrering på kartan (endast tillsammans med parameter X)
 • zoom: ställ in kartans zoomnivå vid start
 • fullskärm: öppnar kartan i fullskärm

FAQ och vidare information

Vad betyder en "Brinnande by" på kartan? - INTE tillgänglig för tillfället
Om du ser oranga eldsflammor i en by när du tittar på kartan betyder detta att en strid har tagit plats i denna by och att minst en av försvararna dog. 

Vad betyder röda pilar som pekar på en by? - INTE tillgänglig för tillfället
Någon har attackerat eller plundrat denna by och förlorat minst en trupp. Pilen visar åt vilket håll som attackeraren anföll mot.

Hur kan jag göra markörer på kartan?
Du kan göra 3 olika typer av markörer på kartan:
   1. Du kan markera allianser
   2. Du kan markera spelare
   3. Du kan sätta flaggor för att markera platser på kartan
För att göra en markering måste du först öppna kartan. Nere i högra hörnet ffinner du panelen "Konturlinje". Öppna den genom att klicka på en av pilarna som pekar åt höger (>>).

Nu skall du presenteras 3 alternativ: 
   - Allians +
   - Spelare +
   - Flaggor +
Om du klickar på "+" för något av dessa 3 val kan du markera en spelare, en allians (alla spelare i alliansen) eller en plats på kartan. Alternativt kan du högerklicka på en plats på kartan och välja ett av alternativen som poppar upp. 

Hur kan jag ta bort mina markörer på kartan?
Öppna kartan.
Öppna "Konturlinje" panelen om den inte redan är öppen.
Klicka på dubbelpilen (">>") vid den markeringstyp som du vill ta bort (allians, spelare eller flagga).
Klicka nu på "x" på den högra sidan av markeringen/flaggan som du vill ta bort. 

Vad betyder symbolerna på kartan?
Det finns 3 typer av ikoner på kartan: 
   1. Det finns 2 olika ikoner för äventyr. Den ena ikonen representerar ett äventyr med "normal" svårighetsgrad, den andra ikonen är för "svåra" äventyr. 
   2. Det finns 2 olika ikoner för oaser. Den "gröna ikonen" visar en obebodd oas, den "röda ikonen" indikerar att oasen är övertagen av en spelare. 
   3. Markeringarna som du eller dina alliansmedlemmar sätter visas också som ikoner (flaggor) på kartan.

Varför ser byarna på kartan så olika ut?
Du kan se vilken stam en spelare tillhör genom att titta på muren som omringar byn. Varje stam visas med varsin typ av mur. Bara för att du ser en mur på ikonen innebär inte detta att de har färdigställt en mur i sin by.
Beroende på storleken (antal invånare) i byn skiljer sig sedan ikonen åt i 4 olika grafiska grader. Om byn endast har ett fåtal invånare visas endast en silo längst med muren. Nästa nivå visar dessutom en smedja och så vidare. 
Dessutom finns det också färgade byar (t.ex. byar i din alllians - se mer på beskrivningen under "normal karta").
Natarernas byar är gråa. 

Verktygstips
Tillgängliga verktygstips är:
Oaser:
   bebodd/obebodd
   koordinater
   bonus
Byar: 
   namn
   koordinater
   ägare
   befolkning
   allians
   stam
   rapporter + byte


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej