Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Vad betyder IAP, konfederation och krig?

En enda allians är vanligtvis inte stark nog att vinna servern. Därför kommer och ska spelare  använda diplomati för att förhindra framtida krig eller öka sina chanser att vinna. Det finns tre möjligheter: konfederation, icke-aggressiv pakt och krig.

Konfederation

En konfederation är ett starkt band mellan två eller flera allianser. Allianserna hjälper varandra och samarbetar med varandra. Vanligtvis genom att skicka förstärkningar eller råvaror om det behövs. Dessutom kan de koordinera massiva attacker tillsammans och slåss mot en  gemensamma fiende. På servrar som startar efter 15.09.2019, finns ett nytt konfederationssystem som ökar samarbetet mellan allianser och begränsar så att råvaruöverföringar och förstärkningar endast är möjligt mellan medlemmar inom konfederationen.

Icke-Aggressiv Pakt

En Icke-Aggressiv Pakt (förkortat IAP), används när två allianser inte vill anfalla varandra, men de vill inte hjälpa varandra heller. Det används mellan starka allianser som skulle skada varandra svårt och detta vill man undvika. Detta är också begränsat till 3 per allians.

Krig

Krig är en strid mellan två allianser. Allianser som är i konfederation står vanligtvis bakom varandra i krig.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej