Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Tillgängliga Guld / Plus / Guldklubb funktioner

Plusmedlemskap

Plusmedlemskapet inkluderar ytterligare tjänster som kan köpas genom att spendera guld (Gold). Till skillnad ifrån guldklubben, så gäller plusfunktionerna ett visst antal dagar, därefter upphör de att gälla och man måste förnya sitt plusmedlemskap - detta gör man genom att köpa plusmedlemskapet igen. Nedan hittar du användbara länkar som förklarar plusfunktionerna mer detaljerat:

Guld

Du kan köpa flera guldfunktioner som inte är inkluderade i Guldklubben. Nedan hittar du användbara länkar som förklarar guldfunktionerna mer detaljerat:

Guldklubben

Du kan köpa guldklubbsmedlemskap för Gold 100 (Gold 50 på en speedserver) för hela servern. Den ger fria funktioner som du kan använda utan gränser, och den ger fler funktioner som du måste betala guld för att kunna använda. Observera att det inte blir någon guldåterbetalning från guldklubbsmedlemskapet efter det att servern är slut, eller om du raderar kontot.

Guldklubben inkluderar följande funktioner:


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej