Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

2. Hur lägger jag ett bud?

Har du öppnat auktionssidan?

Bra. Klicka på den auktion du vill delta i (bjud-knappen):

auctions


Nu kan du se vem som har det högsta budet:

auctions


För att lägga ett eget bud, skriver du in antalet Silver du vill bjuda i textfältet, och klicka på den gröna"bjud"-knappen:

auctions


Om du var framgångsrik i att lägga det högsta budet, då kommer du att visas som den högstbjudande:

auctions

Utöver detta visas nu dina bud under "Bud" knappen:

auctions

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej