Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Övrigt

Det finns inte längre någon "Plundringsbonus" för germanerna. De har inte längre förmågan att plundra 20% från motspelares grotta.

Alla Världsunder byar finns på kartan från start.

Natarbyar som håller artefakter:

Till skillnad från Världsunder byar så kommer inte Natarbyar som håller artefakter att finnas på kartan från start. De byarna kommer att implementeras slumpvis på kartan efter viss tid..

Att grunda en ny by i det grå området på kartan är farligt.  Natarerna kommer att skicka ett flertal attacker innehållande katapulter och försöka förstöra byn. Om din by överlever attackerna kommer inga fler att skickas. Platser som är till hälften gröna och hälften gråa betraktas som det grå området.

Byar som är placerade i Natarernas gråa område genererar inga kulturpoäng.

Några nya och uppdaterade  uppdrag.

Kostnaden för nybyggare har reducerats med ungefär 20%. De nya kostnaderna är:

Varje allians kan ha 3 konfederationer och 3 Icke-aggressionspakter (IAP).

Användbarheten för alliansens ledning har förbättras. De kan se och redigera vilka alliansmedlemmar som har vilka rättigheter från en och samma sida. Alliansens nyhetssida är bläddringsbar för att se äldre nyheter också. Vissa ytterligare nyheter har lagts till alliansens nyheter.

Det finns en ny valuta "Silver". Du behöver Silver för att kunna bjuda på auktioner. Du kan tjäna Silver på auktioner genom att lägga ut egna föremål. Du kan hitta Silver när du skickar ut hjälten på äventyr. Du kan få Silver från din uppdragsgivare  eller växla 1 Guld mot 100 Silver. Du kan också konvertera 200 Silver till 1 Guld för användning av Guldfunktioner.

Om en sitter skriver ett inlägg i ett alliansforum, kommer du i signaturen att se "Skrivet av sitter + namnet på denne"

Funktionen "samlingsplatsrestriktioner" är borttagna från Travian 4.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej