Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Ändrade funktioner i Guldklubb och Pluskonto

Guldklubbfunktion "återkalla hemvändande trupper omedelbart" är borttaget ifrån Travian 4.

Om du har Guldklubb så är undvikande numera utan kostnad, men du kan endast ställa in undvikande för huvudstaden. Om undvikande är inställt så är antalet undvikande oändligt.

“Handelsväg”funktionen fortsätter vara en del av guldklubben, men istället för en kostnad av 2 guld för “handelsväg” i en vecka så är det numera kostnadsfritt i Travian 4. Om du har guldklubben så ingår “handelsvägar” utan extra kostnad.

Du kan numera också ställa in “handelsväg” för mottagande by.

Sortera meddelanden och rapporter efter datum är nu tillgängligt för alla.

Alternativet att inte få rapporter om handel mellan egna byar eller till och ifrån andra spelare är nu tillgängligt för alla.

Pluskontofunktionen "vänteloop" fördröjer inte längre efterföljande byggnationer med 60 sekunder.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej