Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Auktioner

Du kan sälja och köpa föremål i en auktion. Du behöver Silver för att lägga ett bud.  Du kan få Silver genom auktioner (egna föremål som säljs till en annan spelare), hitta Silver i ett äventyr, uppgift från uppdragsgivaren eller växla 1 Guld för 100 Silver.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej