Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Nybyggare

SettlerFörutsättningar för forskning:?
Förutsättningar för träning: ?

Vågade hantverkare och mästarbyggare, som drivs av en aptit efter äventyr och känner till varje liten hemlighet när det gäller att bruka jorden, bygga palats och befästa byar. De går ut i grupp om 3 för att göra anspråk på nya landområden i de natariska härskarnas namn.

  lumber clay iron crop upkeep research time
Forskning ? ? ? ? / ?
Träning ? ? ? ? ? ?
Hastighet
? Fält per timme
Kan bära
? Råvaror

>


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej