Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Natarisk knekt

Natarian Knight

Förutsättningar för forskning: ?
Förutsättningar för träning: ?

Bara natarernas starkaste och skickligaste krigare överlever träningen för att bli en natarisk knekt. Man fylls av vördnad när man ser dom strida för det är så riktig krigföring skall se ut. De hanterar sina klingor som det vore ett med deras arm och använder sin sköld som det vore en naturlig del av deras kropp. Även deras hästar är speciellt avlade och tränade - ingen normal häst skulle klara av att bära den rustning som en knekts häst har och inte minst knekten själv bär, men ändå fortfarande klara av att gå i krig. Viskningar om deras prakt och ära har nått även de mest avlägsna kungariken där det spridit fruktan och skräck.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Forskning ? ? ? ? / ?
Träning ? ? ? ? ? ?
Hastighet ? Fält per timme
Kan bära ? Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej