Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Väktare

GuardsmanFörutsättningar för forskning: ?
Förutsättningar för träning: ?

Avgudade av sitt folk och fruktade av sina fiender. En väktare strider utan häst men är trots det, tack vare deras mångsidighet en av de mest värdefulla soldaterna i den natariska armén. De är vältränade och ansedda, vilket ger fienden en väldigt liten chans att vinna. Tack vare deras tunga rustning så kan de även användas som ett starkt och pålitligt försvar.

  Lumber Clay Iron Crop Upkeep Research time
Forskning ? ? ? ? / ?
Träning ? ? ? ? ? ?
Hastighet ? Fält per timme
Can carry ? Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej