Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Stamledare

ChiefFörutsättningar för forskning: samlingsplats nivå 5, akademi nivå 20
Förutsättningar för träning: residens/palats nivå 10/(15)/20

Utifrån deras kärna väljs Germanernas stamledare. Att väljas ut som modig och strategisk är inte tillräckligt, han måste också vara en utmärkt talare, eftersom det är stamledarens primära uppgift att övertyga befolkningen av främmande byar att ansluta sig till stamledarens stam. Ju oftare stamledaren talar till invånarna i en by, desto mer sjunker lojaliteten hos folket, ända tills de slutligen ansluter sig till stamledarens stam.

  Lumber Clay Iron Crop Upkeep Research time
Forskning 18250 13500 20400 16480 / 5:23:45
Träning 35500 26600 25000 27200 4 19:35:00
Hastighet 4 Fält per timme
Kan bära
0 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej