Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Germansk Knekt

Teutonic KnightFörutsättningar för forskning: akademi nivå 15, stall nivå 10
Förutsättningar för träning: stall

Den Germanska Knekten är en utsökt krigare, sprider fruktan och förvirring hos sina fiender. I försvar utmärker han sig emot fiendens kavalleri. Kostnaden för träning och underhåll är dock i en klass för sig.

  lumber clay iron crop upkeep research time
Forskning 2800 2160 4040 640 / 2:58:00
Träning 450 515 480 80 3 0:49:20
Hastighet
9 Fält per timme
Kan bära
80 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej