Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Imperiesoldat

Imperian

Förutsättningar för forskning: Akademi nivå 5, Smedja nivå 1
Förutsättningar för träning: Barack

Imperiesoldaten är romarnas främste offensiva talang. Med överlägsen snabbhet och styrka är han de försvarande fiendesoldaternas mardröm. Hans skicklighet i strid har dock sitt pris - inte minst ur tidsaspekt.

 

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Forskning 1000 740 1880 640 / 2:06:00
Träning 150 160 210 80 1 0:32:00
Hastighet 7 Fält per timme
Kan bära 50 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej