Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Hövding

Chieftain

Förutsättningar för forskning: samlingsplats nivå 10, akademi nivå 20
Förutsättningar för träning: residens/palats nivå 10/(15)/20

Varje stam har en gammal och erfaren hövding vars närvaro och sätt att tala gör det möjligt att övertyga invånarna i fiendens byar för att ansluta till hans stam.

Ju oftare hövdingen talar till invånarna i en by, desto mer sjunker lojaliteten hos folket, ända tills de slutligen ansluter sig till hövdingens stam.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Forskning 15880 22900 25200 22660 / 6:47:55
Träning 30750 45400 31000 37500 4 25:11:40
Hastighet 5 Fält per timme
Kan bära 0 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej