Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Murbräcka

Ram

Förutsättningar för forskning: akademi nivå 10, verkstad nivå 1
Förutsättningar för träning: verkstad

Murbräckan är ett tungt extravapen för ditt infanteri och kavalleri. Dess uppgift är att förstöra fiendens murar, och genom att göra det, öka dina truppers chans att ta sig förbi fiendens försvarbyggnader.

 

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Forskning 5800 2320 2840 610 / 4:40:00
Träning 950 555 330 75 3 1:23:20
Hastighet 4 Fält per timme
Kan bära 0 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej