Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Haeduan

Haeduan

Forutsättningar för forskning: akademi nivå15, stall nivå 10
Forutsättningar för träning: stall

Haeduanerna är Gallernas ultimata vapen när det gäller attack och försvar mot kavalleri. Få kan matcha dom på den punkten.

Men deras träning och utrustning är också väldigt dyr, och med 3 veteenheter i underhåll per timme så bör du tänka efter ordentligt, om det är värt det.


  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Forskning 3100 2580 5600 1180 / 3:06:00
Träning 500 620 675 170 3 0:52:00
Hastighet 13 Fält per timme
Kan bära 65 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej