Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Germanerna

Germanerna

taskmaster

Germanerna är den mest aggressiva stammen. Deras trupper är ökända och fruktade för deras vrede när de attackerar. De rör sig som en plundringshär, och fruktar inte ens döden.

Deras militära disciplin understiger romarnas och gallernas, vilket gör att de är svaga i försvar och inte rör sig lika snabbt. Germanerna passar den erfarne och aggressive spelaren bäst.

Skillnader:

  • Jordvallen  är i princip oförstörbar, men ger endast en minimal försvarsbonus.
  • Handelsmän kan bära 1000 råvaruenheter (hastighet:12 fält/timme)
  • Trupperna är billiga och snabba att träna och är utmärkta plundrare.
  • Svagt försvar
  • Ytterligare byggnad: bryggeri

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej