Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Att förhindra byövertagande

Att försvara en by effektivt mot en fiende misslyckas ofta på grund av att försvararen inte vet hur han ska gå tillväga, eller för att han/hon reagerar för sent. Med ett bra försvar däremot, kan man åstadkomma anfallaren stor skada och kanske till och med förhindra ett övertagande..

Förberedelser

Spioner

Spioner är ofta underskattade, de är billiga och kan lätt avskräcka fienden. En spelare som letar ett offer tar väldigt sällan risken att anfalla denne om han inte vet vad offret har för trupper och försvarsbyggnader, för att inte riskera att hans armé blir slaktad.
Om alla anfallarens spioner blir dödade får inte anfallaren reda på någonting om försvararens trupper, och väljer därför ofta ett annat offer. Även om någon spion skulle överleva är det en bra varningsklocka för offret att veta att anfallaren har scoutat dennes by, och kan därför utföra nödvändiga åtgärder i tid.

Stadsmur / Palissad / Jordvall

Dessa försvarsbyggnader kan öka stadens truppers defensiva förmåga med upp till 81% (för exakta värden titta på byggnadssidorna). Med denna bonus kan man orsaka stor skada på en relativt liten armé som anfaller.

Allians
En bra allians avskräcker inte bara anfallaren med sitt namn, utan den hjälper till med försvar i händelse av att du blir attackerad. Diplomati är viktigt!

Fester

Om det är möjligt bör varje by ha ett stadshus på nivå 10 så den kan hålla stora fester, som motverkar anfallarens administratörers övertalande effekt. Vidare ger festerna kulturpoäng till ditt rike.

 

Analysera attackerna

Det finns tre typer av attacker:

 • Plundringar

  Dessa attacker görs mestadels med snabba trupper och används för att stjäla råvaror och överraska den försvarande spelaren.

 • Fake-attacker

  Används ofta i kombination med erövringsattacker för att förvirra försvararen så att han/hon inte vet vilka attacker är skarpa. 

 • Erövringsattacker

  Erövringar görs i flera vågor, och dessa vågor innehåller katapulter och murbräckor så de är väldigt långsamma. 

Din armés hastighet grundar sig alltid på den långsammaste truppen som medverkar. Katapulter och murbräckor är de långsammaste enheterna oavsett stam och speciellt katapulter är nödvändiga för att ta över en by (för att förstöra palatset eller residenset).
När du ser en inkommande attack kan du se vem som skickat den i samlingsplatsen och räkna ut med hjälp av den här räknaren vilken typ av trupp det rör sig om (som långsammaste enhet). Eftersom du så fort som möjligt vill se när en attack är på ingående är aktivitet en grundläggande faktor.
Vidare tyder flera anfallsvågor ofta på att det är en erövring det rör sig om, men minns att det kan röra sig om fakeattacker. Kontrollera också byn som attackerna drabbar - en by med 300 invånare är till exempel sällan mål för en erövring (9 och 15 vetefält och strategiskt viktiga byar är exkluderade). Så en by med många invånare och/eller en strategiskt viktig by, till exempel din by där du huvudsakligen tränar trupper, kan ses som ett potentiellt mål.

Erövringsvågorna består av: en "rensare" som tillintetgör fiendens försvar (ofta inkluderat eventuell stadsmur/jordvall/palissad), följt av katapulter (för att förstöra palatset eller residenset) och slutligen administratörerna (för att sänka lojaliteten). Detta mönster följer de allra flesta erövringar, men det finns undantag - ibland kombineras stegen eller delas upp i ytterligare vågor, vilka en del kan vara så kallade "fake-attacker". Anfallaren försöker också "tima(tajma)" attackerna så att vågorna kommer tätt, för att förhindra försvararen att skicka eventuell förstärkning mellan dem.

Försvarsstrategier

Som försvarare finns det flera bra saker att göra vid misstänkt erövringsförsök:
För det första, om du bedömer att det är utom allt hopp att stoppa erövringen helt kan du iallafall skada anfallaren dödligt med rätt försvarsstrategi. Du lär dig också mer om hur du kan försvara dig bättre i framtiden.
Betrakta varje erövringsförsök som ett sätt att förbättra din försvarsstrategi.

 

Muren
Man koncentrerar alla trupper man kan få tag på till sin by. Kom dock ihåg att det är mycket effektivare att använda olika typer av trupper, eftersom till exempel enbart spjutmän "bara" dör om svärdskämpar anfaller.
Trupperna bör finnas i byn innan första vågen. Försvararen har också en fördel i och med att denne kan samla trupper från olika byar och spelare, vilket anfallaren inte kan göra.
Fråga din allians och vänner om hjälp i tid och glöm inte bort att förstärkningar drar vete, så se till att vetet aldrig tar slut. Du kan fråga dina vänner om inte annat, eller köpa via marknadsplatsen. Om vetet tar slut börjar dina trupper svälta och dö ut. 

 

Vågbrytaren
Användande av denna strategi kan vara lite lurigt, speciellt mot erfarna erövrare, men kan utföras lyckosamt med endast ett fåtal trupper. Om du tror att du kan lyckas men inte är säker, kombinera den med till exempel "muren".
Strategin går ut på att du skickar förstärkningar mellan "rensningsvågen" och katapulterna eller innan administratörerna. Detta innebär att du kommer att förlora råvaror, kanske någon byggnad men bara ett fåtal trupper.
Kom ihåg att anfallaren kanske har möjlighet att be sina vänner skicka en andra rensningsvåg, eller så kan han anfalla på ett sådant sätt att tidsintervallet mellan vågorna är minimal, kanske bara någon sekund, så denna strategi är svår att genomföra. 

 

Det lite festligare alternativet
Denna strategi går ut på att hålla stora fester så lojaliteten i din by inte sjunker lika mycket. Festerna kan minska effektiviteten av din fiendes administratörer med upp till 5%. Det innebär att han måste skicka 6 administratörer istället för 5. Om han skickar en för lite förblir byn din.
Denna strategi är väldigt riskfylld eftersom en försiktig anfallare alltid skickar tillräckligt med administratörer för att övervinna effekten av stora fester. 

 

Motattacken

 1. Stjäla vete
  När du ser att en attack tar lång tid på sig att nå din by (flera timmar) kan du försöka förstöra den attackerande spelarens silo, plundra hans vete eller bådadera. Då är chansen att hans arme svälter ut (åtminstone delvis) innan den når dig.
  Detta kan med fördel också göras av en allierad spelare som bor närmare anfallaren. Viktigt är dock att anfallaren antingen loggar ut efter att ha startat attackerna eller inte har tillräckligt med trupper för att försvara sin by.
 2. Ta över anfallarens by
  Om man lyckas med att ta över anfallarens by stoppas inte bara attacken, utan anfallarens försvagas mycket. Hans trupper försvinner och hans by blir din. Denna strategi faller dock ofta på grund av att dina trupper tar ungefär lika lång tid på sig som fiendens. Det är vid sådana här tidpunkter det kan vara behändigt med allierade nära anfallaren.

Återerövring

 • Eliminera offensiven

  Med denna taktik låter du frivilligt fienden ta över din by, men startar en motattack så fort som möjligt mot samma by. Dina trupper kommer då eliminera alla fiendens offensiva trupper i byn (trupperna som följde med administratörerna stannar i byn när de erövrar den). Anfallaren misslyckas inte bara med att ta kontroll över byn, hans värdefulla trupper dör också. En administratör räcker för att ta tillbaka byn om du är snabb (annars riskerar du att anfallaren hunnit bygga ett residens eller palats).
  Anfallaren kan alltid skicka med lite tillfälliga försvarstrupper med sista vågen som stannar där tills bättre försvar anländer.
  Bygg ett residens eller palats snarast möjligt för att öka lojaliteten igen.

 • Själveliminering av fienden

  Detta är en variant av ovan nämnda strategi, men kan bara lyckas om du har tillräckligt mycket tid att förstöra residenset eller palatset och efter det sänka lojaliteten till 20% eller mindre. Då kommer fiendens första våg med en administratör att ta över byn, och sedan springer efterföljande vågor in i den redan erövrade byn och orsakar stor förödelse för anfallaren. Efter detta återerövrar du byn igen utan att behöva bekymra dig om att han skickar en till våg. Tips: du förlorar en till slumpmässig byggnad förutom residenset eller palatset på grund av fiendens katapulter!

Utnyttja anfallarens misstag

I många fall handskas du inte med ett proffs och även om du gör det kan denne även tabba sig. Alla fiendens misstag bör utnyttjas till din egen fördel oavsett vem som anfaller! Varje chans du tar att stoppa erövrandet ökar chansen att det ska misslyckas helt.

 Fake-attacker 
Följande saker kan utmärka fake-attacker men såklart inte på något sätt bevisa dem:

 • Isolerade attacker på mindre betydelsefulla byar (ur anfallarens synvinkel!) medan flera vågor attackerar en annan by.
 • Attackerna är utspridda över en längre tidsperiod (en skillnad på minuter avslöjar definitivt att anfallaren inte är något proffs).
 • Vanliga attacker med samma hastighet från samma by.

 

Inkludera allierade
Om anfallaren drar med dennes allierade kan du vara ganska säker på att de kommer att skicka ytterligare en rensningsvåg eller katapulter, särskilt om anfallaren är svag, (invånarantal, scoutrapporter, tidigare attacker, off/def-statistik, tredjepersonsrapporter). Var medveten om att det ändå kan vara bluff! 

Oförutsedda omständigheter
Tyvärr kan oförutsedda tekniska bekymmer ställa till det:

 • Lagg

  Lagg förekommer då och då när servrarna har mycket att göra, och leder till att saker och ting saktas ner (öppnande av sidor eller bekräftelser av handlingar) från några sekunder upp till flera minuter. Detta kan såklart drabba både anfallare och försvarare, och kan till exempel leda till att katapulterna kommer före rensningsvågen.

 • Serverkraschar

  Det är väldigt sällsynt med totala serverkraschar men det förekommer, och kan vara mycket förödande om de inträffar i fel ögonblick. Till exempel kanske bara anfallaren hinner skicka iväg sina katapulter och när han försöker skicka administratörerna går det inte. Försvararen kan också ta skada av serverkraschar och inte kunna genomföra sin strategi på ett korrekt sätt..


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej