Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Allmänt

Travian erbjuder dig tre olika sätt att interagera med andra spelare:

Attackera

Du kan attackera vilken spelare som helst, förutsatt att han inte har nybörjarskydd eller är blockerad på grund av t.ex. inaktivitet. För att attackera någon krävs det trupper och ett mål. Målet kan väljas på kartan, statistiken eller genom att skriva in vilken by du vill anfalla (eller koordinater) i samlingsplatsen. Skillnaden mellan en vanlig attack och plundring är att båda parter slåss tills hela den andres är död vid en vanlig attack, i en plundringsattack kan några soldater från båda parter undfly drabbningen.

Förstärkningar

Du kan förstärka en annan by med trupper, om inte byn är under nybörjarskydd eller blockerad på grund av inaktivitet t.ex. Samma sak gäller här som vid en attack, du måste såklart ha trupper  och ett mål (som kan utses på samma sätt som vid en attack). Trupper som skickas som förstärkning kan antingen dö i strid, ägaren till byn kan skicka hem dem, eller ägaren till trupperna kan dra tillbaka dem. Underhållet betalas av byägaren.

Handel

Marknadsplatsen (förutsättningar: Huvudbyggnad nivå 3 [i T3 och högre också silo nivå 1, magasin nivå 1]) erbjuder dig möjligheten att skicka/handla råvaror så länge som det finns några i byn. Du kan välja mellan att acceptera ett nuvarande erbjudande, göra ett nytt, eller att helt enkelt skicka råvaror till en annan by (glöm inte reglerna för överföring av råvaror!). För att kunna ta emot råvaror krävs ingen marknadsplats men du kan inte se om någon har skickat råvaror till dig utan en (du ser det först när de kommer fram).

Meddelanden

Via den högra meddelandesymbolen kan du läsa och skicka meddelanden, och arkivera dem och skriva anteckningar om du har Travian Plus. Det du kan ha med i ett meddelande är mottagare (spelarnamn, inte bynamn), ämne och själva innehållet (glöm inte reglerna!). Då du fyllt i dessa fält trycker du på "skicka", så skickas meddelandet. Om du har nödvändiga rättigheter i din allians kan du skicka brev till alla i alliansen samtidigt. Skriv [ally] i mottagarfältet (inte [din-alliansförkortning]!).


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej