Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Att bli farmad

Vad innebär det att bli farmad?
Om man blir farmad attackerar någon eller några spelare dig dygnet runt för att stjäla råvaror.

Grunder

Bästa försvaret är att bygga en grotta och om du är Galler är det en bra idé att kombinera det med en fälla .
 Grottan är mycket billig att bygga och nästan alla spelare har en. Den räddar dig från att förlora alla dina råvaror vid en attack. Du bör bygga en grotta även om du inte blivit farmad (ännu).
Håll alltid din grotta på en så hög nivå att dina råvarorr inte kan bli plundrade.

 

Marknadsplatsen

Råvaror du erbjuder i marknadsplatsen plundras också om fiendens trupper kan bära mer efter att de tömt magasin och silo!

 

Psykologiska aspekter

Att veta hur man spelar är en sak, men att vara bra på diplomati och att ha viljestyrka är minst lika viktigt, särskilt för försvararen.

 • Förbli alltid lugn och trevlig.
 • Vänner i grannskapet kan vara hjälpsamma
 • Var kreativ när du försvarar dig
 • Tänk alltid på möjliga konsekvenser av dina handlingar
 • Sura inte om du förlorar

I början är farmaren nästan alltid bara ute efter dina råvaror. Om du börjar förolämpa och reta honom kan saker och ting förvärras drastiskt!

Strategier

Målet med din strategi bör vara att farmaren får så lite som möjligt eller ingenting då han plundrar dig. Det bästa är om han förlorar någonting varje gång han attackerar.

 

"Snåljåpen"

Din grotta  är ditt huvudvapen, uppgradera den så mycket att du kan vara säker på att inte ens en German får någonting när du varit utloggad en halv dag.

 • Bygg någonting
 • Skicka iväg dina råvaror.

Tänk på att Germanerna kan tömma 1/5 av din grotta (i T2.5 kan din grotta  bara gömma 2/3  om en German angriper dig). Om han får något alls, kommer han helt säkert tillbaka.

.

"Igelkotten"

Spara dina råvaror som en "snåljåp". Bygg ett hyfsat försvar i form av trupper, som kan försvara dig mot attacker. En stadsmur, palissad eller jordvall kan också vara till hjälp!

 

Diplomati

Kom ihåg att mycket psykologi är inblandat i det här ämnet. Följande saker kan räknas till de psykologiska:

 • Gå med i en allians

  Ditt mål är att gå med i en stark allians, med ett bra rykte för att avskräcka fienden från att farma dig. Dock kan vissa spelare attackera dig för att du är med i en viss allians! 

 • Direktkontakt med farmaren

  Detta kan vara lite trixigt, särskilt om farmaren är överlägsen dig i militärstyrka.

  Försök vara så lugn och vänlig som möjligt i ditt brev, och använd inte "SNÄLLAAAA" i varje mening, en del spelare uppskattar inte det.

  Det finns såklart ingen garanti att spelaren slutar farma dig bara för att du skriver brev till denne, men det kan vara till hjälp ibland.

  Om du tror att du inte kan skriva ett dugligt brev, skriv då inget brev alls. Om du skriver ändå kan det leda till att spelaren känner sig förolämpad och ökar attackerna.

 • Kontakta alliansen

  Fråga din allians om de kan skicka ett brev till farmarens allians, de kanske är villiga att hjälpa dig, antingen militärt eller genom att enas om en IAP.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej