Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Spelregler

Spelregler

Spelreglerna för Travian.se hittar du här.

Generella termer och villkor

De aktuella generella termerna och villkoren hittar du här.

System / Automatiskt upprätthållna spelregler

Följande saker upprätthålls automatiskt  av systemet. Därför är det inte längre möjligt att du blir bannad för att ha skickat för mycket råvaror eller brutit mot sk. Friendly Fire: Systemet tilllåter dig helt enkelt inte att göra detta.

Automatiskt pushingskydd

För att bli av med hela sektionen rörande pushing i reglerna, har Travian utvecklat ett automatiskt pushingskydd.

Begränsningarna för hur mycket råvaror en spelare kan skicka till en annan är nu hårdkodat. Därför är det inte längre möjligt att du blir bannad för att ha skickat för mycket råvaror: Systemet kommer helt enkelt inte att tillåta dig göra detta.

Begränsningarna är komplicerade och är grundade på förbindelserna mellan kontona i fråga.

De olika förbindelserna (=Connection Types) är:                                                             (hädanefter förkortade till "CT" i den fortsatta texten)

 • CT 1 Spelare som inte varit inloggade på samma dator och har inte spelat på samma
  nätverk (IP) nyligen.
 • CT 2 Båda spelarna har använt samma nätverk (IP) eller har varit sitters nyligen. 
 • CT 3 Båda spelarna har spelat på samma dator nyligen, eller har en sitterrelation.

Det finns ytterligare 6 överföringskategorier:

 • Råvaruöverföringar till en större spelare
 • Råvaruöverföringar till en mindre spelare
 • Råvaruöverföringar till en större spelare för att mata egna förstärkningar
 • Råvaruöverföringar till en mindre spelare för att mata egna förstärkningar
 • Plundra en större spelare
 • Plundra en mindre spelare

 

Timproduktion

Alla begränsningar är baserade på timproduktionen. De råvaror som produceras under en timme beräknas genom att addera produktion av trä, lera, järn och vete (all vete som producerats minus invånarna på ditt konto) för hela kontot. Dessutom adderas en timme av förra veckans genomsnittliga netto plundringar (plundringsintäkter - råvaror förlorade genom att ha blivit plundrad) till timproduktionen för kontot.

Möjliga råvarukombinationer:

Om råvaruöverföringarna är begränsade till vete (t.ex. mata förstärkningar eller stödja artefaktbyar) är råvaruöverföringar som inkluderar andra råvaror än vete inte möjliga. Därför måste man ha kontroll över kombinationen av råvaror man försöker skicka iväg.

Skicka råvaror i förväg:

I vissa fall är det tillåtet att skicka råvaror några dagar i förväg. Till exempel om du får skicka 7 dagar i förväg, kan du skicka summan av varje timproduktion från måndag till söndag på en gång.

Regler för CT1

 • Kan skicka 2 timmars produktion till större spelare (7 dagar i förväg) men 0 vid <40 i population
 • Kan skicka 3 timmars produktion till mindre spelare (7 dagar i förväg) men 0 vid <40 i population
 • Kan skicka 150% vete som konsumeras av trupper som du skickat som förstärkningar till större spelare (100% för 24h timmar i förväg)
 • Kan skicka 300% vete som konsumeras av trupper som du skickat som förstärkningar till mindre spelare  (100% för 24 timmar i förväg)
 • Kan plundra en större spelare obegränsat (när spelaren är i samma allians tillämpas punkt 2 i det här stycket )
 • Kan plundra en mindre spelare obegränsat (när spelaren är i samma allians tillämpas punkt 1 i det här stycket )

 

Regler för CT2

 • Kan skicka 1 timmes produktion till större spelare (3 dagar i förväg) men 0 vid <40 i population 
 • Kan skicka 2 timmars produktion till mindre spelare (3 dagar i förväg) men 0 vid <40 i population
 • Kan skicka 125% vete som konsumeras av trupper som du skickat som förstärkningar till större spelare (100% för 12 timmar i förväg)
 • Kan skicka 150% vete som konsumeras av trupper som du skickat som förstärkningar till mindre spelare (100% för 12 timmar i förväg)
 • Kan plundra större spelare obegränsat (när spelaren är i samma allians tillämpas punkt 2 i det här stycket)
 • Plundring av en mindre spelare har samma begränsningar som du finner under punkt 1 i den här sektionen.

 

Regler för CT3

 • Kan inte skicka ngt till större spelare, den större spelaren måste skicka först.
 • Kan skicka 3 timmars produktion till mindre spelare (1 dag i förväg) men ingenting om ditt konto har mindre än 40 i population.
 • Kan förstärka större spelare och skicka 100% veteförbrukning (100% för 6tim i förväg). Det 6 timmarna är endast tillåtna om dessa är veteförsändelser.
 • Kan förstärka mindre spelare och skicka 100% veteförbrukning (100% för 12tim i förväg). Det 12 timmarna är endast tillåtna om dessa är veteförsändelser.
 • Kan plundra större spelare, under de begränsningar som finns listade under punkt 2 i den här sektionen.
 • Kan plundra mindre spelare, under de begränsningar som finns listade under punkt 1 i den här sektionen.
 • Kan inte plundra byar som blivit tillsända råvaror från dig de senaste 6 timmarna.

 

Undantag

 • Byar med Världsunder kan man skicka obegränsat med råvaror till.
 • Byar med Världsunder kan attackeras och förstärkas utan begränsningar.
 • Till artefaktbyar kan man skicka obegränsat med VETE.
 • Handel vid marknadsplatsen: Om handelsbalansen (utan plundringar och leveranser) är inom 20% är en handel alltid möjligt.

 

Automatiskt erövringsskydd

Erövringsskyddet är också hårdkodat.

Dessa begränsningar är inte så komplicerade, men baseras också på förbindelserna mellan kontona ifråga.

 

De olika förbindelsetyperna är:

 • CT 1 Spelare som inte varit inloggade på samma dator och har inte spelat på samma
  nätverk (IP) nyligen .
 • CT 2 Båda spelarna har använt samma nätverk (IP) eller har varit sitters nyligen.
 • CT 3 Båda spelarna har spelat på samma dator nyligen, eller har en sitterrelation.

 

Regler för CT 1

 • Kan erövra byn när båda spelarna har inte varit i samma, eller en allierad allians, inom de senaste 2 dagarna

Regler för CT 2

 • Kan erövra en by när det INTE har funnits någon aktiv sitter anslutning under de senaste 14 dagarna, och ingen av spelarna har varit i samma, eller en allierad allians inom de senaste 2 dagarna.   

Regler för CT 3

 • Kan INTE erövra byar från varandra.

Undantag

 • En Världsunderby kan alltid bli erövrad, så länge den inte är den sista byn som finns kvar på det spelkontot.
 • En Artefaktby kan alltid bli erövrad, så länge den inte är en huvudstad, eller är den sista byn som finns kvar på det spelkontot.

 

Automatisk botspårning

Bra saker kommer till dem som väntar.

Många av er har varit arga och frustrerade eftersom fler och fler bots och scripts har används i Travian

Vad betyder det för dig?

För den ärliga spelaren förändras ingenting, förutom att rent spel nu lönar sig.

Å andra sidan kommer den spelare som blir påkommen med att använda bottar eller scripts att få CAPTCHA och bestraffning.

Observera att inte alla konton på en server kontrolleras samtidigt! Botspårnings systemet kontrollerar kontona på en server slumpmässigt. Det innebär att en script/botanvändare kan använda sina program ett tag utan problem, men det ögonblick som spårningssystemet upptäcker honom/henne startar svårigheterna...   

 Spårningssystemet är helt automatiserat. En 24/7 timmars aktivetet på kontot är inget underlag för att systemet ska ge positivt utslag för bot/script.

Spelare som fastnar i botspårningssystemet kommer inte bara att få CAPTCHAS, utan även en omedelbar bestraffning av kontot. Bestraffningen kommer att bli större för varje gång spelaren blir fångad av systemet.

Eftersom vi hela tiden ändrar och förbättrar vår spårning av bots/scripts kommer vi alltid att vara ett steg före bot-programmerarna även om de ändrar dem.
Detta innebär att fuskande spelare bara har en fördel under en mycket kort period.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej