Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Samlingsplats

Rally Point

Förkrav: minimum Travian Version: 2.5

Dina trupper samlas här. Härifrån kan du sända ut dem för att erövra, plundra eller förstärka andra byar.

Samlingsplatsen kan bara byggas på tomten en bit nedanför till höger om huvudbyggnaden.

När du försöker skicka en attack eller en plundring mot en spelare som är en medlem i din allians eller en medlem i en allierad allians eller medlem i en allians ni har en Icke Aggresiv Pakt med, kommer du få ett meddelande.

När du skickar en attack innehållandes katapulter kommer målet du skickar på synas i din samlingsplats. Beroende på samlingsplatsens nivå kan du välja olika mål för dina katapulter:

  • vid nivå 1 endast slumpvalda mål
  • vid nivå 3, 5 och 10 ökar valen av möjliga mål
  • vid nivå 10 kan alla byggnader utom grottan, stenhuggaren och fällan väljas som mål
  • vid nivå 20 och minst 20 katapulter kan du välja 2 olika mål av dom som finns under nivå 10 i samma attack.
  • Notera att alla mål från lägre nivåer kan man fortfarande sikta på vid högre nivåer!
Samlingsplats nivå 1 Samlingsplats nivå 3 Samlingsplats nivå 5 Samlingsplats nivå 10
Slumpvald Magasin Bageri Akademi
  Silo Murbruk Barracker
    Lergrop Bryggeri
    Vetefält Ambassad
    Vetekvarn Stor barrack
    Järngjuteri Stort stall
    Järngruva Hjältens boning
    Sågverk Vattenbrunn
    Sågverk Huvudbyggnad
      Marknatdsplats
      Palats
      Samlingsplats
      Residens
      Smedja
      Stall
      Tornerplats
      Stadshus
      Handelskontor
      Skattkammare
      Världsunder
      Verkstad

 

 

target="_blank">here.

Begränsningar av trupprörelser

Se i vår artikel om Trupper för inormation om begränsingar av trupprörelser.

Incoming attack/raid

Inkommande attack/plundring

Du kan markera inkommande attacker/plundringar med olikfärgade markeringar. För att ge en tydlig överblick kommer även rapporthuvudet för anfallet färgkodas.


Tillgängliga färgkoder för rapporthuvudet är:

  • Röd = Hotande attack eller plundring
  • Grön = Inkommande förstärkningar och återvändande trupper
  • Gul = Utgående truppaktiviteter
  • Lila = Inkommande truppaktiviteter mot en oas, kopplad till denna by

Adderat till bynamnet i rapporten kommer du också se koordinaterna för den by som skickar attacken, plundringen eller förstärkningen. 

Om antalet trupper i en attack/plundring är lägre än nivån i Samlingsplatsen hos den försvarande byn kommer försvararen att kunna se vilka trupptyper som anfaller hans by. Han kommer inte se exakta antalet trupper, utan enbart trupptypen. I bilden ovan kan du se närmande Legionärer och en hjälte. Inga andra trupper närmar sig i den attacken.

För nivåberoende egenskaper (som t.ex konstruktionskostnader, genererade kulturpoäng) klicka här.
För full tabell av konstruktionstider klicka på  denna länk för en server med 1x hastighet och denna länk för en server med 3x hastighet.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej