Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Murbräcka

RamFörutsättningar för forskning:: akademi nivå 10, verkstad nivå 1
Förutsättningar för träning: verkstad

Murbräckan är ett tungt extravapen för ditt infanteri och kavalleri. Med den förstör du fiendens murar, så att dina trupper lättare ska komma igenom fiendens försvar.

  lumber clay iron crop upkeep research time
Forskning 6100 1300 3000 580 / 4:00:00
Träning 1000 300 350 70 3 1:10:00
Hastighet 4 Fält per timme
Kan bära
0 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej