Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Eldkatapult

Fire Catapult

Förutsättningar för forskning: verkstad nivå 10, akademi nivå 15
Förutsättningar för träning: verkstad

Katapulten är ett utmärkt långdistansvapen för att spränga byggnader och råvarufält. Utan assistans är den dock i stort sett försvarslös! Glöm inte att skicka trupper tillsammans med den.


Ju högre nivån är på samlingsplatsen och träningen av katapulttrupperna, desto större blir katapultens precision. När samlingsplatsen  uppnått nivå 10 kan du låsa målet på alla byggnader utom grottafällor och stenhuggare

TIPS: Katapulter KAN träffa grottafälla eller stenhuggare om de siktar slumpvis.

Med samlingsplats nivå 20 är det möjligt att sikta på 2 olika byggnader i en attack, du behöver bara skicka 20 eldkatapulter samtidigt för att detta ska vara möjligt.

  Lumber Clay Iron Crop Upkeep Research time
Forskning 5800 5500 5000 700 / 8:00:00
Träning 950 1350 600 90 6 2:30:00
Hastighet 3 Fält per timme 
Kan bära
0 Råvaror


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej