Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Nybyggare

Settler

Förutsättningar för forskning: Inga 
Förutsättningar för träning: residens/palats nivå 10/(15)/20

Nybyggare är modiga och tappra invånare som lämnar byn efter en lång träningsperiod för att grunda en ny by under ditt ledarskap.

Eftersom resan och grundandet av en ny by är ganska svår, så behövs det tre nybyggare som ger sig av tillsammans. Samtidigt behöver de en grund att stå på som innefattar 750 enheter av varje råvara.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Forskning 0 0 0 0 / /
Träning 4400 5600 4200 3900 1 6:18:20
Hastighet 5 Fält per timme
Kan bära 3000 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej