Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Krigskatapult

Trebuchet

Förutsättningar för forskning: verkstad nivå 10, akademi nivå 15
Förutsättningar för träning: verkstad

Krigskatapulten är ett utmärkt långdistansvapen för att förstöra byggnader och råvarufält i fiendens byar. Men utan assistans är den i stort sett försvarslös, så glöm inte att skicka med några trupper tillsammans med den!


Ju högre samlingsplatsens nivå är - och träningen av katapulttrupperna - desto högre blir krigskatapultens precision och så också dina möjligheter att välja fiendens byggnader som du vill förstöra. Med samlingplats nivå 10 är det möjligt att låsa målet på varje byggnad, undantaget grottastenhuggare och fällor
TIPS: Krigskatapulten kan träffa grottafälla eller stenhuggare om de siktar slumpvis.

Med samlingsplats nivå 20 är det möjligt att sikta på 2 olika byggnader i en attack, du behöver bara attackera med minst 20 katapulter för att kunna välja två mål.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Forskning 5860 5900 5240 700 / 8:00:00
Träning 960 1450 630 90 6 2:30:00
Hastighet 3 Fält per timma
Kan bära 0 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej