Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Falanx

Phalanx

Förutsättningar för forskning: Inga
Förutsättningar för träning: Barack

För att vara infanteri, är Falanxen billig och snabb att producera.

Deras attackstyrka är ganska låg. Men på försvarssidan är han tämligen stark gentemot både infanteri och kavalleri.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Forskning 0 0 0 0 / /
Träning 100 130 55 30 1 0:17:20
Hastighet 7 Fält per timme
Kan bära 35 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej