Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Natur

    Att Def Def upkeep Speed
Rat Råtta 10 25 20 1 20
Spider Spindel 20 35 40 1 20
Snake Orm 60 40 60 1 20
Bat Fladdermus 80 66 50 1 20
Wild Boar Vildsvin
50 70 33 2 20
Wolf Varg 100 80 70 2 20
Bear Björn 250 140 200 3 20
Crocodile Krokodil 450 380 240 3 20
Tiger Tiger 200 170 250 3 20
Elephant Elefant 600 440 520 5 20

Vilken erfarenhet en hjälte får genom att döda djur beror på det underhåll djuret behöver. Detta innebär en fladdermus ger 1 erfarenhetspoäng, en krokodil 3 poäng  och en elefant  5 erfarenhetspoäng.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej