Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Konstruktionskostnader och nivåberoende attribut för Stadsmur
Nivå Trä Lera Järn Vete Underhåll Konstruktionstid KPFörsvarsbonus
Summa 34600 44475 84020 34600 20 113:46:40
1 70 90 170 70 0 0:33:20 13%
2 90 115 220 90 0 0:43:40 16%
3 115 145 280 115 0 0:55:40 29%
4 145 190 355 145 0 1:09:30 213%
5 190 240 455 190 0 1:25:40 216%
6 240 310 585 240 1 1:44:20 319%
7 310 395 750 310 1 2:06:10 423%
8 395 505 955 395 1 2:31:20 427%
9 505 650 1225 505 1 3:00:30 531%
10 645 830 1570 645 1 3:34:20 634%
11 825 1065 2005 825 1 4:13:40 738%
12 1060 1360 2570 1060 1 4:59:10 943%
13 1355 1740 3290 1355 1 5:52:10 1147%
14 1735 2230 4210 1735 1 6:53:30 1351%
15 2220 2850 5390 2220 1 8:04:40 1556%
16 2840 3650 6895 2840 2 9:27:10 1861%
17 3635 4675 8825 3635 2 11:02:50 2265%
18 4650 5980 11300 4650 2 12:54:00 2770%
19 5955 7655 14460 5955 2 15:02:50 3275%
20 7620 9800 18510 7620 2 17:32:10 3881%