Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Nya uppdragssystemet

Det nya uppdragssystemet har många olika uppdrag som kan göras genom hela spelet, inte bara i början. Det finns specifika uppdrag för varje by att slutföra men även generella uppdrag för hela kontot. Varje uppdrag har flera nivåer som kan uppnås. 

Till exempel, spelaren  kan behöva bygga Huvudbyggnad till nivå 1, sedan uppgradera den till nivå 3, sedan till nivå 7 osv. 

Belöningar

Belöningarna är förenklade jämfört med det gamla uppdragssystemet. Belöningarna för fullgjord uppgift är alltid ett visst antal råvaror (samma mängd av varje råvaru-sort) och hjälteerfarenhet. Storleken på belöningen beror endast på två faktorer.

  • Varje uppdragstyp har sin egen faktor som den multipliceras medt
  • Nästa nivå av uppdragen av samma sort ger en större belöning
  • Hjältens nivå ger en extra bonus till alla belöningar
Kontouppdrag är oberoende av byarna, det är invånarna och kulturpoängsproduktionen för hela kontot som räknas. 

Sort:

Uppdrag:

Befolkning

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(obegränsad ökning, dubblas varje gång)

Kulturpoängsproduktion (notera att det inte är antal producerade kulturpoäng, utan den nuvarande produktionen av kulturpoäng)

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(obegränsad ökning, dubblas varje gång)

 

Startbyns uppdrag är bara gjorda för spelarens första by.

Byggnad/ Funktion

Uppdrag:

Magasin

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Silo

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Barracker

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Stall

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Akademi

Nivå 1, 10, 20

Smedja

Nivå 1, 10, 20

Stadshus

Nivå 1, 10, 20

Verkstad

Nivå 1

Huvudbyggnad

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Grotta

Nivå 1, 3, 6, 10

Marknadsplats

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Ambassad

Nivå 1

Icke hunner: Residens / Palats
Hunner: Residens / Palats / Stabsläger

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Mur

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Samlingsplats

Nivå 1, 10, 20

Sågverk

Nivå 1, 5

Murverk

Nivå 1, 5

Järngjuteri

Nivå 1, 5

Vetekvarn

Nivå 1, 5

Bageri

Nivå 1, 5

Befolkning

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Kulturpoängsproduktion

50, 100, 150, 250, 350, 500

Skogshuggare

Nivå 2, 4, 7, 10

Lergrop

Nivå 2, 4, 7, 10

Järngruva

Nivå 2, 4, 7, 10

Vetefält

Nivå 2, 4, 7, 10

Jämn tillväxt

Varje råvara (Nivå av åtminstone en av alla fyra sorter)

Nvå 2, 4, 7, 10

Alla skogshuggare

Nivå 2, 3, 5, 8, 10

Alla lergropar

Nivå 2, 3, 5, 8, 10

Alla järngruvor

Levels 2, 3, 5, 8, 10

Alla vetefält

Nivå 2, 3, 5, 8, 10

Alla råvaror till nivå

Allla till nivå 2 (4, 7, 8, 9, 10)

Framstegsmätaren visar inte byggnadsnivå utan antal råvarufält som redan är klara för nivån.

Statusen är: 0/18, 1/18, ... 18/18

 

 

Uppdrag för grundad by skapas för varje nygrundad by

Byggnad / Funktion

Uppdrag:

Magasin

Nivå 1, 10, 20

Silo

Nivå 1, 10, 20

Barracker

Nivå 1

Akademi

Nivå 1

Stadshus

Nivå 1, 10, 20

Huvudbyggnad

Nivå 1, 10, 20

Grotta

Nivå 1, 10

Marknadsplats

Nivå 1, 10, 20

Icke-hunner: Residens / Palats
Hunner: Residens / Palats / Stabsläger

Nivå 1, 10, 20

Mur

Nivå 1, 10, 20

Samlingsplats

Nivå 1, 10, 20

Invånare

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Kulturpoängsproduktion

50, 100, 150, 250, 350, 500

En byggnad av varje sorts råvara

Nivå 2, (4, 7, 10) av åtminsonte en av varje sort

Framstegsmätaren visar inte byggnadsnivå utan antal sorters råvarufält som redan har nått nivån.

Statusen är: 0/4, 1/4 ... 4/4.

Alla resursfält till nivå

Alla till nivå 2 (4, 7, 8, 9, 10)

Framstegsmätaren visar inte byggnadsnivå utan antal råvarufält som redan är klara för nivån

Statusen är: 0/18, 1/18, ... 18/18

Erövrade byar

När en by är erövrad förs byns uppdrag vidare till den nya ägaren, tillsammans med den status som de har. Det här betyder att om förra ägaren fullgjort några uppdrag, kommer de fortfarande att vara fullgjorda för den nya ägaren och, om tillgängliga, kommer de att kunna slutföra nästa uppdrag av den sorten. 

Det finns några uppdrag, listade i tabellen nedan, som skapas eller återställs när en by är erövrad. Deras status förs inte över till en ny ägare.

Uppdrag för erövrade byar läggs till för en by när den är erövrad. Till skillnad mot andra uppdrag, är de inte överförda när en by erövras igen - istället skapas identiska nya uppdrag för ägaren att fullgöra. 

Byggnad / Funktion

Uppdrag:

Icke-hunner: Residens / Palats
Hunner: Residens / Palats / Stabsläger

Nivå 1, 10, 20,

ersätter existerande liknande uppdrag

Mur

Nivå 1, 10, 20

ersätter existerande liknande uppdrag

Lojalitet

100


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej