Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Codex Victoria - jämförelse av spelfunktioner

Tabellen nedan visar hur special-/födelsedagsservern Codex Victoria skiljer sig från vanliga Travian: Legends spelvärldar..

Vad

Travian: Legends

Travian: Codex Victoria

Allmänt
Tutorial / Introduktion av nya spelare
Gamla tutorial och uppdragssystem Tutorial är ersatt av det nya introduktionssystemet. Några förändringar: tiden för att göra äventyren tar inte slut, hjältens hälsa blir 100% när den går upp en nivå, råvarubelöningar från äventyr och uppdrag läggs till i hjältens inventarium.
Karta

Flat 801 x 801 (Internationell domän)

Flat 401 x 401 (de flesta andra domäner, inklusive Anglosphere)

Europa 801 x 801 (Internationell domän)

Europa 401 x 401 (de flesta andra domäner, inklusive Anglosphere)

Regioner Inga regioner 87 erövringsbara regioner
Snabbstart Nej Snabbare start med högre nivåer på råvarufälten och snabbt grundande av de nästa 2 byarna.
Segerpoäng Nej En allians som har >50% kontroll över en region och när timern för att säkra en region har nått 0. Alliansen kan använda artefaktens effekt och deras allians samlar på sig segerpoäng. Segerpoäng ges till din allians varje dag och kan ses i regions-översikten. 
Stammar 3 (Galler, Germaner, Romare) 5 (Galler, germaner, romare, egyptier, hunner)
Stammarnas byggnader Byggnaderna ser likadana ut för alla stammar Varje stam har olika utseende för byggnaderna.
Världsunder Ja Nej
Sammanslagning av trupper Nej Ja
Vidaresändning av trupper Nej Ja
Handelsvägar Du kan skapa handelsvägar till dina egna byar, till din allians/konfederations Världsunderby och till artefaktbyar inom din allians/konfederation.  Du kan skapa handelsvägar till dina egna byar.Y
Handelskontor Dubbel effekt Dubbel effekt
Tornerplats Dubbel effekt Dubbel effekt
Byggnadskö Romerska konton har en extra plats i byggnadskön. Romerska byar har en extra plats i byggnadskön.
Kapacitet hos grottor och handelsmän
Kapaciteten hos grottor och handelsmän beror på kontots stam.  Kapaciteten hos grottor och handelsmän beror på byns stam.
Serverns slut Servern slutar när ett Världsunder ägt av en spelare eller en Natare når nivå 100. Servern slutar efter 180 dagar.
Byggnader
Sjukhus Nej Sjukhuset är en specialbyggnad som gör att spelarna kan välja att läka trupper som skadats i strider.
Artefakter
Namn Kallas artefakter Kallas uråldriga krafter
Tillgängliga Arkitektens hemlighet, Titanskor, Örnöga, Diet, Tränarens talang, Byggnadsplan Lagringsutrymme, Rivalernas förvirring, Dårens artefakt, Byggnadsplan VU
Arkitektens hemlighet, Titanskor, Örnöga, Diet, Tränarens talang, Byggnadsplan Lagringsutrymme, Rivalernas förvirring
Erövringar
Kan erövras genom att förstöra skattkammaren i ett anfall med hjälten, om spelaren har en skattkammare på tillräckligt hög nivå i sin by. När en allians har säkrat en region kan den uråldriga kraften aktiveras i en by med en skattkammare på tillräckligt hög nivå.
Activering Aktiveras automatiskt 24 timmar efter att den erövrats.
Måste aktiveras manuellt var 24:e timme. Samma uråldriga kraft kan aktiveras en gång för varje alliansmedlem.
Effektens varaktighet
Är permanent aktiv.
Måste aktiveras manuellt var 24:e timme. Samma uråldriga kraft kan aktiveras en gång för varje alliansmedlem.
Begränsningar Maximalt tre artefakter kan erövras, varav endast en kan vara unik eller påverka hela kontot. Varje konto kan kontrollera fler än tre artefakter. Artefakterna måste erövras genom att erövra hela byn de befinner sig i.

Endast de tre äldsta artefakterna är aktiva, varav endast en kan vara unik eller påverka hela kontot. Påverkar två av en spelares tre äldsta artefakter hela kontot aktiveras den fjärde äldsta.

Erövringar från sig själv är undantagna från dessa begränsningar. Det är möjligt att använda hjälten för att flytta artefakter mellan byar på sitt eget konto, även om kontot redan har tre eller fler artefakter.
Artefakter i Travian: Legends är alltid aktiva för byn eller kontot som äger dem, men uråldriga krafter i Travian: Codex Victoria behöver aktiveras. De kan aktiveras så snart spelarens allians kontrollerar >50 % av området och har kontrollerat det i 24 timmar. En alliansmedlem behöver endast en skattkammare på nivå 10 för att aktivera uråldriga krafter i byn, eller en skattkammare på nivå 20 för uråldriga krafter som påverkar hela kontot.

Det finns naturligtvis vissa begränsningar: Endast en uråldrig kraft får aktiveras i varje by, och flera krafter som påverkar hela kontot kan inte vara aktiva samtidigt. Totalt kan alltså upp till två uråldriga krafter påverka en by samtidigt.
Erövringar
Byar När du erövrar en by som tillhör ett konto från en annan stam går byn över till din stam. Alla stamspecifika byggnader försvinner. Byar behåller sin stamtillhörighet när de erövras. Stamspecifika byggnader finns kvar, om de inte förstörs under erövringen. Ditt konto behåller stamtillhörigheten du valde vid registreringen
Natarer När natarbyar erövras går de över till din stam.
När natarbyar erövras byter de till samma stam som den erövrande byn.
Bosättning
Var Inga begränsningar Du kan endast bosätta dig i regioner som har en intilliggande region med minst 4 000 invånare. Det finns några regioner du alltid kan bosätta (centrala startregioner).
Byar När du grundar en by får byn samma stam som kontot.
När du grundar en by får byn samma stam som byn den grundas från.
Hjälteäventyr och föremål
Hjälteförmål Föremål från andra stammar förbättrar inte dina enheter. Föremål från andra stammar förbättrar enheter från den stammen i den aktuella byn.
Föremål från äventyr Din hjälte kan endast hitta föremål från kontots stam. Din hjälte kan endast hitta föremål från kontots stam.
Trupper från äventyr Din hjälte kan endast träffa trupper från kontots stam.
Din hjälte kan träffa trupper som tillhör samma stam som byn äventyret startades från.
Standar Standar påverkar trupper mellan alliansmedlemmar.
Standar påverkar trupper mellan konfederationsmedlemmar.
Konfederation
Storlek

Nedanstående information gäller serverar som startade före  15.08.2019. Nyare servrar har samma system som Codex Victoria.

Varje allians kan ingå i upp till tre olika federationer.

Varje allians kan ingå i en konfederation om högst fyra allianser 
Förstärkningar Spelare kan skicka förstärkningar till vilka byar som helst.
Spelare kan skicka förstärkningar till sig själva, sina allianskamrater och sina federationskamrater.
Skicka råvaror Spelare kan skicka råvaror till vilka spelare som helst.
Spelare kan skicka råvaror till sig själva, sina allianskamrater och sina federationskamrater. Erbjudanden i marknadsplatsen omfattas inte av denna begränsning.

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej