Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

05. Byggmästare

master_builder1.png


Du kan använda dig av byggmästaren om du inte har tillräckligt med råvaror för byggnaden/fältet eller om dina arbetare redan är upptagna. Byggmästaren väntar tills du har tillräckligt med råvaror, eller tills dina arbetare blir lediga.

master_builder2.png


Den första ordern ovan är en vanlig byggnadsorder, den under är en order given till byggmästaren. Den ordern kommer att börja byggas när den första är färdig och när du har tillräckligt med råvaror. När ordern till byggmästaren börjas byggas kommer kostnaden för detta att dras från ditt konto.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej