Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Codex Victoria - spelfunktioner

De grundläggande funktionerna är samma som vi hade i förra årets specialserver Path to Pandora, inklusive::

Så, vad är nytt i Codex Victoria?

Ny byggnad: sjukhuset

Den här specialbyggnaden ger spelarna möjlighet att läka trupper som skadats i strid.

Snabbstart

Den speciella snabbstarten tillåter att du kan tillgodogöra dig följande:

  • Din första by har alla råvarufält i nåvå 5 vid start.
  • Du äger redan 6 nybyggare och tillräckligt med KP för att grunda 2 nya byar.
  • Obs: Den andra och tredje byn kan itne vara en 9c eller 15c.
  • De första 2 byarna du grundar kommer automatiskt att ha alla råvarufält på nivå 5 (övriga byar kommer att ha råvarufälten på 0).
  • Du kommer redan att ha tillräckligt med KP för att grunda 2 byar plus 75% av de KP som krävs för att grunda by 4.

Introduktion för nya spelare

En ny hjälpfunktion har implementerats. Första gången man öppnar gränssnittet inleds automatiskt en förklaring av gränssnittets olika delar. Förhoppningen är att detta ska hjälpa nya spelare att förstå spelet.

Med detta system kommer även några ändringar som är av intresse för Travian-veteraner:

  • När hjälten går upp i nivå återhämtar den sig till 100 % hälsa. Vi tycker att hjältarna förtjänar en belöning för att ha kämpat sig till större erfarenhet.
  • Belöningar från uppdrag och äventyr läggs till i hjältens inventarium. De kan inte längre stjälas i plundringar och går inte förlorade om magasinet eller silon är full. Råvaruföremål kan inte säljas på auktion.
  • Introduktionen har tagits bort och uppdragssystemet innefattar istället nya uppdrag.
  • Tiden för att göra äventyren går aldrig ut.

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej