Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Sjukhus (Codex Victoria)

Roman hospitalFörutsättningar: Akademi nivå 15, Huvudbyggnad nivå 10. Available in Codex Victoria only.

Sjukhuset gör att man kan behandla sårade trupper så att de återigen kan bli en del av armén. Det tillåter en snabbare återbyggnad av förluster efter större slag. Det är dock inte billigare, kostnaden är samma som att träna nya enheter, men tiden för att hela trupperna är hälften mot vad det tar att träna en ny trupp.

Vad är "sårade" trupper?

  • När trupper från en by som har sjukhus deltar i en strid, återvänder 40% av dess förluster till byn som sårade.
  • Detta fungerar i alla strider, oavsett om de attackerade, försvarade eller förstärkte en annan strid.
  • Användning av plåster/bandages (hjälte-föremål), påverkar inte det här. Till exempel om armén har 100 förluster och hjälten använde 33 bandage, så kommer 33 enheter att bli återställda medan 40 kommer att bli sårade
  • Belägringsvapen (katapulter och murbräckor), nybyggare och hövding/senator/stamledare kan inte bli sårade. Hjälten påverkas inte heller av sjukhuset.
  • Trupper som dödas när de flyr från fällor, blir inte heller sårade. 
  • Bara enheter från en by som har ett sjukhus vid tiden för slaget kan bli sårade, annars dör de som vanligt. 
  • Sårade enhter kan inte strida, men de äter inte heller vete. 

Hur läker man skadade trupper? 

Sjukhuset har en läknings-kö, som fungerar på liknande sätt som att träna i barack eller stall.. Läkninen av en enhet kostar samma som träningen av en ny enhet av samma sort. Läkningstiden beror på vilken nivå sjukhuset har och går dubbelt så fort som träningen. Till exempel sjukhus nivå 5 läker enheter på hälften av tiden som barack/stall på nivå 5 tränar nya trupper. Sjukhuset påverkas dock inte av olika tränings-bonusar (till exempel hjälte-föremål, artefakter eller alliansbonusar). Både infanteri och kavalleri använder samma kö.

Vad händer om du inte helar skadade? 

10% av dom kommer att dö varje dag. Så fort som du lägger till någon enhet till läkningskön, kan de inte dö längre. 

Ett exempel på helningstiden

  • En barack i nivå 20 tränar gravvakt på 80 sekunder
  • Ett sjukhus i nivå 20 helar gravvakten på hälten av den tiden, alltså 40 sekunder
Kostnad och uppgraderingstid för sjukhuset till nivå 20
Nivå Lumber Clay
Iron Crop
Population (crop consumption) Construction time
Culture Points
1 320 280 420 360 4 00:50:00 5
2 410 360 540 460 2 01:03:00 6
3 525 460 690 590 2 01:18:05 7
4 670 585 880 755 2 01:35:34 8
5 860 750 1 125 965 2 01:55:52 10
6 1 100 960 1 445 1 235 3 02:19:24 12
7 1 405 1 230 1 845 1 585 3 02:46:42 14
8 1 800 1 575 2 365 2 025 3 03:18:23 17
9 2 305 2 020 3 025 2 595 3 03:55:07 21
10 2 950 2 585 3 875 3 320 3 04:37:44 25
11 3 780 3 305 4 960 4 250 3 05:27:11 30
12 4 835 4 230 6 345 5 440 3 06:24:32 36
13 6 190 5 415 8 125 6 965 3 07:31:03 43
14 7 925 6 930 10 400 8 915 3 08:48:13 51
15 10 140 8 875 13 310 11 410 3 10:17:44 62
16 12 980 11 360 17 035 14 605 4 12:01:34 74
17 16 615 14 540 21 810 18 690 4 14:02:02 89
18 21 270 18 610 27 915 23 925 4 16:21:45 106
19 27 225 23 820 35 730 30 625 4 19:03:50 128
20 34 845 30 490 45 735 39 200 4 22:11:51 153

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej