Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Fire and Sand - Skicka vidare trupp

Att skicka vidare förstärkande trupper är en funktion i 2017 års specialversion, Fire and Sand. Det låter alliansmedlemmar skicka vidare trupper direkt som förstärkningar till en annan by i samma allians. Denna funktion är gratis.

Hur skickar man vidare trupper?

Du behöver göra följande:

  • Öppna samlingsplatsen i byn trupperna förstärker.
  • Hitta trupperna du vill skicka vidare i översiktsfliken.
  • Klicka på "Skicka vidare"-länken, se skärmdumpen nedan.
  • Välj målbyn, ändra antalet trupper vid behov och bekräfta din order.
Ytterligare information
  • Du kan endast skicka vidare dina egna trupper eller trupper du har tagit emot från en annan medlem i din allians.
  • Du kan endast skicka vidare trupper till en annan medlem i din allians, inklusive dig själv.
  • Under förflyttningen förbrukar trupperna vete från byn de skickades vidare från, inte hembyn.
  • Trupper som skickas vidare omfattas av hembyns hastighetsbonusar (t.ex. från tornerplatsen).


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej