Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Oaser

I början av en spelomgång bor det endast vilda djur i oaserna. Oaser kan plundras. Du måste ha en ganska stor armé för att plundra en oas och tjäna på det.

Under den inledande spelfasten, kommer det endast att komma djur i oaserna en gång. Om du dödar alla djur, kommer oaserna att vara tomma tills serverns nybörjarskyddsperiod är slut (från serverstart, beroende på serverns hastighet - utan förlängning). Efter detta så kommer djuren att börja föröka sig igen i oaserna. 

Djuren i en oas förökar sig långsamt. Ju färre det finns, desto snabbare förökar de sig. Du behöver ungefär några hundra trupper och en hjälte för att tjäna på att plundra oaser. Man behöver inte scouta en oas för att se hur många djur som finns i den, det räcker med att klicka på den på kartan.

Det finns två olika typer av oaser. Typ 1 producerar bara en råvara, medan typ 2 producerar både en råvara och vete. När du annekterar en oas ger det endast produktionsbonus till den by från vilken du annekterade den ifrån! Ökningen gäller för grundproduktionen.

Typer av oaser
  Utseende 1 Utseende 2 Ökning
Typ 1 Lumber oasis Lumber oasis +25% trä per timme
Typ 2 Lumber and crop oasis - +25% trä per timme,
+25% vete per timme
Typ 3 Lumber oasis Lumber oasis +50% trä per timme (bara tillgängliga i Natarernas gråa område)
Typ 1 Clay oasis Clay oasis +25% lera per timme
Typ 2 Clay and crop oasis - +25% lera per timme,
+25% vete per timme
Typ 3 Clay oasis Clay oasis +50% lera per timme (bara tillgängliga i Natarernas gråa område)
Typ 1 Iron oasis Iron oasis +25% järn per timme
Typ 2 Iron and crop oasis - +25% järn per timme,
+25% vete per timme
Typ 3 Iron oasis Iron oasis +50% järn per timme (bara tillgängliga i Natarernas gråa område)
Typ 1 Crop oasis - +50% vete per timme
Typ 2 Crop oasis - +25% vete per timme

Annektera naturliga oaser

Du kan annektera oaser med en hjälte, när du attackerar oasen upprepade gånger med hjälten läggs oasen till byn där hjälten attackerade från. Kom ihåg att oasen måste vara inom en radie av 3 rutor från din stad för att du ska kunna annektera den! För en oas behöver du ha hjältens egendom  på nivå 10, för 2 oaser krävs nivå 15, och en tredje kräver nivå 20.


Bilden nedan visar din by i svart och oaserna du kan annektera i rött. Observera: du kan bara ha maximalt 3 oaser per by. 

Conquerable oases

Du kanske har sett att oaser är markerade med olika tecken - först av allt ger de dig en överblick om råvarubonusen de ger (ett trä skulle till exempel betyda att det är en 25% trä oas). Utöver detta   berättar tecknet också om oasen redan är erövrad eller inte: oasen nr1 i bilden nedan är inte erövrad (det är en grön ring  runt indikatorn för typen av oas) och oas nr 2 i bilden nedan är erövrad (det är en röd ring runt indikatorn för typen av oas).

Conquerable oases

Ta över andra spelares oaser

För att ta över en annan spelares oas måste du först förgöra alla försvarande trupper, sedan anfalla med din hjälte en eller flera gånger. Om försvararen äger 3 oaser räcker det med en attack, om denne äger 2 måste du attackera 2 gånger och om han/hon bara äger 1 måste du anfalla med hjälten 3 gånger. Sedan äger du oasen.
Observera: hjältar försvinner inte efter att ha tagit över en oas som administratörer (senatorer, hövdingar och stamledare) gör efter att ha tagit över en by.

Om du plundrar en annan spelares oas tar dina trupper råvaror från byn som äger oasen. Trupperna tar 10% av råvarorna från byn, förutsatt att du inte plundrat oasen för mindre än 10 minuter sedan. Om du gjort det får du lika många procent av offrets råvaror som det var minuter sen du plundrade den. T.ex. om du plundrade oasen för 7 minuter sedan får du 7% av oasens ägares råvaror.

För att försvara en oas skickar du helt enkelt trupper till den, som kan återkallas via samlingsplatsen och tar underhållet från byn.

Lojalitet i oasen

Lojaliteten i oasen ökar med 1% var 30:e minut. Detta kan inte påverkas av spelaren. Om du erövrar en oas från en annan spelare, får den genast 100% lojalitet.

Släppa en oas som du äger

Om du äger en oas och vill släppa den så gör du det genom att trycka på det röda krysset till vänster om oasbeskrivningen, inne i hjältens egendom. Det tar sedan ca 2 timmar att släppa oasen i hastighet 3x och 6 timmar att släppa den i hastighet 1x.

Om din by blir övertagen, släpps oasen och måste erövras igen. Detta händer även om du tar över din egen by.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej