Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Konstruktionskostnader och nivåberoende attribut för Bageri
Nivå Trä Lera Järn Vete Underhåll Konstruktionstid KPÖkning
Summa 26845 33105 19465 35790 12 18:56:20
1 1200 1480 870 1600 4 1:01:20 15%
2 2160 2665 1565 2880 2 1:52:00 110%
3 3890 4795 2820 5185 2 3:08:00 215%
4 7000 8630 5075 9330 2 5:02:00 220%
5 12595 15535 9135 16795 2 7:53:00 225%