Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Konstruktionskostnader och nivåberoende attribut för Vetekvarn
Nivå Trä Lera Järn Vete Underhåll Konstruktionstid KPÖkning
Summa 11185 9840 8500 27735 11 12:12:00
1 500 440 380 1240 3 0:30:40 15%
2 900 790 685 2230 2 1:06:00 110%
3 1620 1425 1230 4020 2 1:59:00 215%
4 2915 2565 2215 7230 2 3:18:30 220%
5 5250 4620 3990 13015 2 5:17:50 225%