Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Konstruktionskostnader och nivåberoende attribut för Residens
Nivå Trä Lera Järn Vete Underhåll Konstruktionstid KP
Summa 286640 227345 172980 88955 30 113:46:40
1 580 460 350 180 1 0:33:20 2
2 740 590 450 230 1 0:43:40 3
3 950 755 575 295 1 0:55:40 3
4 1215 965 735 375 1 1:09:30 4
5 1555 1235 940 485 1 1:25:40 5
6 1995 1580 1205 620 1 1:44:20 6
7 2550 2025 1540 790 1 2:06:10 7
8 3265 2590 1970 1015 1 2:31:20 9
9 4180 3315 2520 1295 1 3:00:30 10
10 5350 4245 3230 1660 1 3:34:20 12
11 6845 5430 4130 2125 2 4:13:40 15
12 8765 6950 5290 2720 2 4:59:10 18
13 11220 8900 6770 3480 2 5:52:10 21
14 14360 11390 8665 4455 2 6:53:30 26
15 18380 14580 11090 5705 2 8:04:40 31
16 23530 18660 14200 7300 2 9:27:10 37
17 30115 23885 18175 9345 2 11:02:50 44
18 38550 30570 23260 11965 2 12:54:00 53
19 49340 39130 29775 15315 2 15:02:50 64
20 63155 50090 38110 19600 2 17:32:10 77