Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Konstruktionskostnader och nivåberoende attribut för Akademi
Nivå Trä Lera Järn Vete Underhåll Konstruktionstid KP
Summa 108720 79075 44475 19770 62 113:46:40
1 220 160 90 40 4 0:33:20 5
2 280 205 115 50 2 0:43:40 6
3 360 260 145 65 2 0:55:40 7
4 460 335 190 85 2 1:09:30 8
5 590 430 240 105 2 1:25:40 10
6 755 550 310 135 3 1:44:20 12
7 970 705 395 175 3 2:06:10 14
8 1240 900 505 225 3 2:31:20 17
9 1585 1155 650 290 3 3:00:30 21
10 2030 1475 830 370 3 3:34:20 25
11 2595 1890 1065 470 3 4:13:40 30
12 3325 2420 1360 605 3 4:59:10 36
13 4255 3095 1740 775 3 5:52:10 43
14 5445 3960 2230 990 3 6:53:30 51
15 6970 5070 2850 1270 3 8:04:40 62
16 8925 6490 3650 1625 4 9:27:10 74
17 11425 8310 4675 2075 4 11:02:50 89
18 14620 10635 5980 2660 4 12:54:00 106
19 18715 13610 7655 3405 4 15:02:50 128
20 23955 17420 9800 4355 4 17:32:10 153