Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Huvudbyn

Vad är det som är så speciellt med huvudbyn?

  • En huvudby kan aldrig bli erövrad
  • Det är omöjligt att bygga stora baracker eller stort stall i huvudbyn
  • Du kan bygga stenhuggaren i huvudbyn. Denna byggnad ökar byggnaders hållbarhet med upp till 300%
  • Du kan uppgradera råvarufält i huvudbyn oändligt, åtminstone i teorin.

Hur väljer jag min huvudby?

Din första by är din huvudbyn, vare sig du bygger ett residens eller palats i det. Först efter att du har utsett en annan by till din huvudby, kommer den att förlora denna status. Detta kan göras genom att bygga ett palats i byn du vill göra til huvudby, och klicka på länken "Gör denna by till huvudby"(inne i palatset). För att kunna göra detta behöver du ett palats nivå 1  och du måste ange ditt lösenord för att bekräfta denna förändring. Palatset kan bara finnas i 1 by per konto samtidigt.

Capital link in the Palace

 

Vad händer när jag byter huvudby?

Om du byter huvudby, kommer den tidigare huvudbyn att förlora alla uppgraderingar av råvarufält över nivå 10 och stenhuggaren och bryggeri att förstöras. Dessutom kommer stora baracker  och stort stall att gå förlorade om de finns i den nya huvudbyn.
Observera: Du kan inte ångra byte av huvudbyn!

Vad händer om min huvudby blir totalförstörd?

Din största by som har palats/residens/stabsläger kommer att bli ny huvudby.

Hur vet jag vilken by som är min fiendes huvudby?

En tagg (huvudby) markerar spelarens huvudstad i spelarens översikt.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej