Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Bryggeri

Brewery

Förutsättningar: Silo nivå 20, Silo nivå 10, Kan bara byggas i huvudstaden, begränsat till Germaner, minimum Travian Version: 3.5

I bryggeriet bryggs smakfulla drycker som dina trupper gärna avnjuter vid fester.

Dessa brygder gör att dina trupper blir modigare och starkare när du attackerar andra (1% per nivå).Tyvärr gör detta också att dina stamledares förmåga att övertala minskas med 50% och att katapulterna endast träffar slumpmässiga mål. (Både byggnader och fält, oavsett vad du siktar på)

Kan endast byggas i huvudstaden men påverkar hela kontot.

På servrar som startade under 2019 eller sernare, kan denna byggnad bli uppgraderad till nivå 20 och ger en maximal bonus på 20%. Kostnaden och tiden att uppgradera justerades också. På servrar som startade under 2018 är maximal nivå 10.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej