Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Path to Pandora - jämförelse av funktioner

Jämförelsetabell, funktioner

Vad Travian: Legends Travian: Path to Pandora
Allmänt
Karta Standard 801 x 801 Europa 401 x 401
Regioner Inga regioner 87 regioner att erövra
Segerpoäng Nej En allians kontrollerar mer än 50 % av området och "säkrar"-timern har slutförts. Då kan de använda artefaktens kraft och alliansen får segerpoäng. I regionöversikten visas hur många segerpoäng alliansen får varje dag.
Stammar 3 (galler, germaner, romare) 5 (galler, germaner, romare, egyptier, hunner)
Stambyggnader Alla stammars byggnader ser likadana ut Stammarnas byggnader ser olika ut
VU Ja Nej
Truppsammanslagning Nej Ja
Vidaresändning av trupper Nej Ja
Handelsvägar Du kan skapa handelsvägar till dina egna byar och till byar med världsunder eller artefakter i din allians/federation. Du kan skapa handelsvägar till dina egna byar
Handelskontor Normal Dubbel effekt
Tornerplats Normal Dubbel effekt
Byggnadsplatser Romerska konton har en extra byggnadsplats Romerska byar har en extra byggnadsplats
Kapacitet hos grottor och handelsmän Kapaciteten hos grottor och handelsmän beror på kontots stam. Kapaciteten hos grottor och handelsmän beror på byns stam.
Serverns slut Servern tar slut när en spelare eller natarerna har uppgraderat ett VU till nivå 100 Servern upphör efter 200 dagar
Statistik "Plus"- och allmän statistik är tillgänglig "Plus"- och allmän statistik har ersatts med en ny statistiksida som är gratis för alla spelare.
Artefakter
Namn Kallas artefakter Kallas uråldriga krafter
Tillgängliga Arkitektens hemlighet, Titanskor, Örnöga, Diet, Tränarens talang, Byggnadsplan Lagringsutrymme, Rivalernas förvirring, Dårens artefakt, Byggnadsplan VU Arkitektens hemlighet, Titanskor, Örnöga, Diet, Tränarens talang, Byggnadsplan Lagringsutrymme, Rivalernas förvirring
Erövras Kan erövras genom att förstöra skattkammaren i ett anfall med hjälten, om du har en skattkammare på tillräckligt hög nivå i din by. När din allians har säkrat en region kan den uråldriga kraften aktiveras i en by med en skattkammare på tillräckligt hög nivå.
Aktivering Aktiveras automatiskt 24 timmar efter att den erövrats. Måste aktiveras manuellt var 24:e timme. Samma uråldriga kraft kan aktiveras en gång för varje alliansmedlem.
Kraftens varaktighet Är permanent aktiv. Måste aktiveras manuellt var 24:e timme. Samma uråldriga kraft kan aktiveras en gång för varje alliansmedlem.
Begränsningar Du kan maximalt erövra 3 artefakter, varav endast en kan vara unik eller påverka hela kontot. Du kan ha fler än 3 artefakter på ditt konto. Artefakterna måste erövras genom att erövra hela byn de befinner sig i.

Endast de tre äldsta artefakterna är aktiva, varav endast en kan vara unik eller påverka hela kontot. Om två av dina tre äldsta artefakter påverkar hela kontot så aktiveras den fjärde äldsta.

Erövringar från sig själv är undantagna från dessa begränsningar. Du kan använda hjälten för att flytta artefakter mellan byar på ditt eget konto, även om du redan har 3 eller fler artefakter.
Artefakter i Travian: Legends är alltid aktiva för byn eller kontot som äger dem, men uråldriga krafter i Travian: Path to Pandora behöver aktiveras. De kan aktiveras så snart spelarens allians kontrollerar 50 % av området och har kontrollerat det i 24 timmar. En alliansmedlem behöver endast en skattkammare på nivå 10 för att aktivera uråldriga krafter i byn, eller en skattkammare på nivå 20 för uråldriga krafter som påverkar hela kontot.

Det finns naturligtvis vissa begränsningar: Endast en uråldrig kraft får aktiveras i varje by, och flera krafter som påverkar hela kontot kan inte vara aktiva samtidigt. Totalt kan alltså upp till två uråldriga krafter påverka en by samtidigt.
Erövringar
Byar När du erövrar en by som tillhör ett konto från en annan stam går byn över till din stam. Alla stamspecifika byggnader försvinner. Byar behåller sin stamtillhörighet när de erövras. Stamspecifika byggnader finns kvar, om de inte förstörs under erövringen. Ditt konto behåller stamtillhörigheten du valde vid registreringen.
Natarer När natarbyar erövras går de över till din stam. När natarbyar erövras byter de till samma stam som den erövrande byn.
Bosättning
Var Inga begränsningar Du kan endast bosätta dig i regioner som har en intilliggande region med minst 4 000 invånare. Det finns några regioner du alltid kan bosätta (centrala startregioner).
Byar När du grundar en by får byn samma stam som kontot. När du grundar en by får byn samma stam som byn den grundas från.
Hjälteäventyr och -föremål
Hjälteföremål Föremål från andra stammar förbättrar inte dina enheter. Föremål från andra stammar förbättrar enheter från den stammen i den aktuella byn.
Föremål från äventyr Din hjälte kan endast hitta föremål från kontots stam. Din hjälte kan endast hitta föremål från kontots stam.
Trupper från äventyr Din hjälte kan endast hitta trupper från kontots stam. Din hjälte kan träffa trupper som tillhör samma stam som byn äventyret startades från.
Standar Standar påverkar trupper mellan alliansmedlemmar. Standar påverkar trupper mellan federationsmedlemmar.
Balansändringar
Konstverk Det finns inga begränsningar för hur ofta du kan använda konstverk. Du kan endast använda ett konstverk var 24:e timme (samma som hink).
Vattenverk Finns inte eftersom det inte finns egyptier. Se ändringarna här
Alliansbonusar Inga ändringar Se ändringarna här
Federation
Storlek Varje allians kan ingå i upp till tre olika federationer. Varje allians kan ingå i en federation om högst fyra allianser.
Förstärkningar Spelare kan skicka förstärkningar till vilka byar som helst. Spelare kan skicka förstärkningar till sig själva, sina allianskamrater och sina federationskamrater.
Skicka råvaror Spelare kan skicka råvaror till vilka spelare som helst. Spelare kan skicka råvaror till sig själva, sina allianskamrater och sina federationskamrater. Erbjudanden i marknadsplatsen omfattas inte av denna begränsning.

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej