Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hur bygger jag under vetelås?

Om du har blivit vetelåst i din huvudby eller din enda kvarstående by kan du bygga huvudbyggnad upp till 10, vetefält, silos och magasin utan problem. När det gäller övriga byggnader kan du bara påbörja konstruktioner om du har en positiv produktion av vete igen (borträknat trupper).

Om din huvudbyggnad förstördes under en attack i någon av dina byar och du är vetelåst, kommer du ändå kunna bygga silos och magasin. Men du kan endast återbygga din huvudbyggnad till nivå 1 om alla dina vetefält är minst nivå 5 eller om din genomsnittsproduktion är lika med eller mer än 198/timme. Alla övriga byggnader kan endast byggas om du har en positiv totalproduktion igen (borträknat trupper). 

*Nytt skydd vid vetelåsning

Tidigare kunde spelare manövrera sina byar in i en återvändsgränd vad gäller vetet, med resultat att man inte längre kunde bygga. Skälen till detta var ofta dessa:

- hjältens resursproduktion tog slut på grund av att han dog eller för att man omfördelade hjältens poäng

- +25%-bonusen tog slut

- vetelåsning på grund av bortbombade vetefält och/eller bortbombad kvarn/bageri

För att göra en lång historia kort, låt oss kalla "veteproduktion möjlig för byggande eller uppgradering av resursfält eller byggnad"... äh, vi kallar det helt enkelt för "Fritt vete".

* Fritt vete är lika med den veteproduktion som man får av vetefälten plus bonusarna från kvarn och bageri, och så drar man ifrån invånarna i byn. Varken hjältens produktion eller plusbonusen påverkar det fria vetet.

* För att kunna bygga eller uppgradera en byggnad eller ett resursfält får inte det Fria Vetet falla under 1 vete per timme.

* För att kunna riva kvarnen och/eller bageriet via huvudbyggnaden får inte det Fria Vetet falla under 1 vete per timme. Även en pågående rivning av någon av dessa byggnader påverkar det Fria Vetet.

* En uppgradering av ett vetefält ökar alltid det Fria Vetet, därför är det alltid möjligt att utöka ett vetefält.

* Hjälten har en basproduktion på 6 vete per timme, oavsett hur hans poäng är fördelade. Denna basproduktion följer samma regler som den vanliga resursproduktionen från Hjälten. Det adderas till den by som Hjälten för närvarande tillhör.Det vetet ökar dock inte det Fria Vetet. Detta innebär att hjälten inte längre kan svälta hemma, eftersom han är självförsörjande, och eftersom han är den sista enheten som svälter ihjäl.

* En död Hjälte producerar fortfarande 6 vete per timme.

* När en Hjälte blir återupplivad så startar hans resursproduktion samtidigt som hans vetekonsumtion.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej