Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Event jam

Vad är event jam?

Om du läser det här, har du troligen upplevt ett event jam in-game. Det är vad som händer när du ser en nedräknings-timer som visar 0:00:0?. Ett event jam beror på ett tekniskt problem som uppstår när våra servrar inte kan bearbeta allt som händer in-game tillräckligt fort.

Det här kan påverka alla händelser som sker efter en nedräkning, till exempel attacker eller konstruktioner. Det kan också leda till att spelet laddar långsamt eller till och med orsaka avbrott i kontakten med spelet.

Under ett event jam så behålls ordningen av händelser och de behandlas en och en med viss fördröjning. Detta påverkar alla spelre på spelvärlden.

Hur länge kommer det att vara?

Vanligtvis löses event jams fort och allt fungerar smidigt igen. Under vissa omständigheter kan det ta längre tid. Vi övervakar våra spelvärldar konstant och vidtar nödvändiga handlingar för att fixa sådana problem snabbt. Det är inte alltid en enkel uppgift, speciellt inte om servern har många aktiva spelare. 

Vad kan jag göra?

Event jam är ett problem på server-sidan, så du kan inte fixa det. Däremot finns det några saker du kan göra för att hjälpa till att minska belastningen på servern::

  • Försök att motstå lusten att uppdatera spelsidan under pågående event jam - varje uppdatering är en extra belastning på servern.
  • Vänta gärna med att starta nya händelser. Även om du kan bygga eller skicka dina trupper, så kommer de också att fastna precis som de tidigare. 
  • Avbryt inte några av dina pågående händelser, tex byggnader. Det lägger inte bara till fler händelser på servern utan du förlorar råvarorna för uppgraderingen. .
  • Om du märker att event jams sker runt full timme, tex 8:00, 9:00, 10:00), kan det bero på att många spelare på servern har satt handelsvägar att starta vid dessa tider. Det bästa är att välja ett ojämt tal för handelsvägare, tex 8:07, 9:23, 10:56, eftersom belastningen på servern blir mer utspridd då. 

Om situationen inte skulle förbättras efter ett tag, kan du också kontorollera vårt forum för att se om det finns något meddelande om problemet. Om det inte finns någon information om ämnet, så fundera på att kontakta vår Customer Service Team  för att låta oss veta om bekymren. 

Tack för att du följer dessa riktlinjer och för ditt tålamod medan vi fixar till bekymren.  


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej