Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

4. Hur fungerar auktionerna?

En auktion fungerar inte på samma sätt som att köpa / sälja på marknaden. Därför vill vi förklara systemet bakom det.

Du måste tänka så här:

Ett föremål ligger ute på marknaden och det kostar för närvarande 100 Silver. Spelare 1 tycker att föremålet är värt 10,000 Silver - han lägger högsta bud på 10,000 Silver. Det som visas som högsta bud är 101 Silver, eftersom ingen förutom spelare 1 har bjudit mer ännu.

Nu kommer spelare 2 och ser att föremålet säljs för 101 Silver (åtminstone så är det vad han ser). Så han tänker att föremålet är värt 500 Silver och bjuder detta belopp. Nu han får felmeddelandet "du blev överbjuden".

Detta är ingen bugg och den andra användaren spelar inte med bot eller något liknande. Det är bara hur auktionerna fungerar. Detta "spel" fortsätter tills spelare 2 bjuder 10001 Silver. Vid det här laget placerade han det högsta budet och visas även som högstbjudande.

Jag skapade ett exempel för dig för att visa vad jag menar. Jag har valt följande auktion:

auctions


Lägger mitt första bud:

auctions


Och blev överbjuden:

auctions

 Nu lade jag ett bud och blev högstbjudande:

auctions

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej